โรคที่เกิดจากตัวนำโรค

สำรวจพื้นที่ฟรี ที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 36 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

โรคที่เกิดจากพาหะนำโรค

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, นก, สัตว์ขาปล้องและแมลงล้วนแล้วแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นพาหะนำโรคสู่มนุษย์ สัตว์รบกวนที่ส่งผ่านเชื้อโรคนั้นจะได้รับการเรียกว่าสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค

สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคจะนำเอาเชื้อโรคจากแหล่งที่ติดเชื้อ, จากสัตว์หรือจากมนุษย์แล้วทำการแพร่เชื้อไม่ว่าจะผ่านทางแหล่งแพร่เชื้อตัวกลางหรือว่าจะเป็นการแพร่เชื้อโดยตรงสู่ร่างกายมนุษย์ การแพร่เชื้อนั้นเกิดขึ้นได้โดยตรงด้วยการกัด, ต่อย, หรือการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ หรือโดยทางอ้อมโดยผ่านทางการแพร่เชื้อของเชื้อโรค ยุงและเห็บนั้นเป็นพาหะนำโรคที่เด่นชัดที่สุดเนื่องจากว่าพวกมันมีรูปแบบในการแพร่เชื้อที่ได้ผลที่สุดคือการแพร่เชื้อโดยการดูดเลือด

ตารางด้านล่างต่อไปนี้จะนำเสนอตัวอย่างของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคพร้อมกับโรคที่พวกมันสามารถจะแพร่เชื้อได้

สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค โรค
ยุงลาย

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับยุงลาย

ชิคุณกุนยา (ไข้ปวดข้อที่มียุงลายเป็นพาหะ)

ไข้เลือดออก

ไวรัสเวสต์ไนล์

ไข้เหลือง

ยุงก้นปล่อง

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับยุงก้นปล่อง

มาลาเรีย
นกพิราบ

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับนก

ไข้หวัดนก
หมัด

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับหมัด

กาฬโรคต่อมน้ำเหลือง
หนูท่อ

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับหนู

โรคฉี่หนู

กาฬโรค (จากหมัด)

โรคลิชมาเนีย

โรคลิชมาเนีย
โรคลิชมาเนีย
โรคไลม์
โรคไลม์
โรคอเมริกันทริพาโนโซม หรือ โรคชากาส
โรคชากาส
โรคแอฟริกันทริพาโนโซม หรือ โรคเหงาหลับ
Human African Trypanosomiasis (โรคไข้ง่วงหลับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ