โรคที่เกิดจากตัวนำโรค

สำรวจพื้นที่ฟรี ที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 35 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

โรคที่เกิดจากตัวนำโรค

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, นก, สัตว์ขาปล้องและแมลงล้วนแล้วแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นพาหะนำโรคสู่มนุษย์ สัตว์รบกวนที่ส่งผ่านเชื้อโรคนั้นจะได้รับการเรียกว่าสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค

สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคจะนำเอาเชื้อโรคจากแหล่งที่ติดเชื้อ, จากสัตว์หรือจากมนุษย์แล้วทำการแพร่เชื้อไม่ว่าจะผ่านทางแหล่งแพร่เชื้อตัวกลางหรือว่าจะเป็นการแพร่เชื้อโดยตรงสู่ร่างกายมนุษย์ การแพร่เชื้อนั้นเกิดขึ้นได้โดยตรงด้วยการกัด, ต่อย, หรือการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ หรือโดยทางอ้อมโดยผ่านทางการแพร่เชื้อของเชื้อโรค ยุงและเห็บนั้นเป็นพาหะนำโรคที่เด่นชัดที่สุดเนื่องจากว่าพวกมันมีรูปแบบในการแพร่เชื้อที่ได้ผลที่สุดคือการแพร่เชื้อโดยการดูดเลือด

ตารางด้านล่างต่อไปนี้จะนำเสนอตัวอย่างของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคพร้อมกับโรคที่พวกมันสามารถจะแพร่เชื้อได้

สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค โรค
$imgalt

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับยุงลาย

ชิคุณกุนยา (ไข้ปวดข้อที่มียุงลายเป็นพาหะ)

ไข้เลือดออก

ไวรัสเวสต์ไนล์

ไข้เหลือง

$imgalt

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับยุงก้นปล่อง

มาลาเรีย
$imgalt

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับนก

ไข้หวัดนก
$imgalt

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับหมัด

กาฬโรคต่อมน้ำเหลือง
$imgalt

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับหนู

โรคฉี่หนู

กาฬโรค (จากหมัด)

โรคลิชมาเนีย

$imgalt
โรคลิชมาเนีย
$imgalt
โรคไลม์
$imgalt
โรคชากาส
$imgalt
Human African Trypanosomiasis (โรคไข้ง่วงหลับ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ