เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 30 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยง

เร็นโทคิลได้รับรางวัล The Queen’s Award for Enterprise

Queen's awards for enterprise 2017

บริษัท เร็นโทคิลฯ เป็นผู้นำด้านบริการกำจัดสัตว์รบกวนมากว่า 90 ปีในสหราชอาณาจักร และกว่า 33 ปีในประเทศไทย ในปี 2559 เราได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE100 ของสหราชอาณาจักร และยังได้รับการจัดให้เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย (Britain’s Most Admired Companies)

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่เรามุ่งพัฒนาการบริการ บุคลากร นวัตกรรม และความพึงพอใจของลูกค้า ทำให้บริษัท เร็นโทคิลฯ ได้รับพระราชทานรางวัล “The Queen’s Award for Enterprise” จาก สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นเกียรติอันสูงสุดต่อความสำเร็จและการเติบโตทางธุรกิจของเร็นโทคิลทั่วโลกในหลายปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงประกาศผลรางวัลผ่าน London Gazette ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เก่าแก่ของอังกฤษและมีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2208 โดยรางวัล The Queen’s Award for Enterprise จะมอบให้แก่บริษัทสัญชาติอังกฤษที่มีผลการดำเนินงานอันยอดเยี่ยมและเพื่อผลักดันความเป็นเลิศทางธุรกิจ ในการนี้ บริษัทที่ได้รับรางวัลจะถูกเชิญสู่งานเลี้ยงรับรองในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ณ พระราชวังบักกิงแฮม

Andy Ransom ประธานกรรมการบริหารบริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล ได้กล่าวไว้ในโอกาสนี้ว่า...

Andy Ransom

"เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับเร็นโทคิลที่ได้รับรางวัล The Queen’s Award for Enterprise นับเป็นความสำเร็จอันน่าอัศจรรย์และเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเททำงานหนักของพวกเราทุกคนทั่วโลก"

อ่านเพิ่มเติม >>


ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ