เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 30 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา 97 ราย

ในครึ่งปีแรก กระทรวงสาธารณสุขของไทย พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา 97 ราย ใน 10 จังหวัด 16 อำเภอ 42 หมู่บ้าน ปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม

สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกามาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งในขณะนั้นการแพทย์ของไทยยังไม่สามารถตรวจ หรือระบุเชื้อได้ จึงส่งเชื้อตรวจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ผ่านมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเป็น “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระหว่างประเทศ” และสัญญานการระบาดเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยแต่ละประเทศต้องสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยและการแพร่กระจายที่อาจเกิดขึ้นของเชื้อไวรัสต่อไป ซึ่งความร้ายแรงของเชื้อไวรัสชนิดนี้ ยังสามารถทำให้เด็กที่เกิดจากมารดาที่ได้รับเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ มีภาวะ Microcephaly ในเด็กแรกเกิด คือเด็กจะมีรอบหัวน้อยกว่าเด็กทั่วไป ไม่เพียงเท่านั้น เชื้อดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อสมองทำให้สมองบางส่วนผิดปกติได้

ไวรัสซิกาเป็นไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค จากการโดนยุงลายกัด และโรคนี้สามารถถ่ายทอดจากมารดาไปยังทารกในครรภ์ได้หรือแม้กระทั่งระหว่างการคลอดบุตร ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคที่สำคัญในขณะนี้ ทำให้มีผลกระทบต่อภาคกลางของอเมริกาใต้ และในแถบแคริบเบียน

จากการแพร่กระจายของโรคที่รวดเร็ว เร็นโทคิลจึงมีการปรับใช้กลยุทธ์และแนวทางในการให้บริการ เพื่อลดโอกาสในการถูกยุงกัด ซึ่งเป็นโปรแกรมกำจัดยุงที่มีเพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ และสามารถกำจัดยุงลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะทำลายวัฏจักรวงจรชีวิตยุงลาย

  • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ (แหล่งน้ำนิ่ง หรือน้ำขัง ) บริเวณรอบๆสถานที่ของคุณ
  • กำจัดลูกน้ำ เพื่อตัดวงจรชีวิตก่อนพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนยุง
  • บริการพ่นหมอกควัน เป็นการควบคุมพื้นที่ๆมีแหล่งเพาะพันธุ์ และการพัฒนาเป็นยุงตัวเต็มวัย
  • การใช้กับดักยุง เพื่อตัดวงจรชีวิตของยุงตัวเต็มวัย

ยุงมักจะผสมพันธุ์ในบริเวณที่มีน้ำขัง หากเรามีการปฏิบัติและดำเนินการอย่างถูกหลัก จะทำให้เรามีสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดี และยังเป็นการลดโรคร้ายที่เกิดจากยุง

สามารถคลิก เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโปรแกรมกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพของเรา หรืออ่านโรคร้ายที่เกิดจากยุงได้ที่นี่ 


ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ