เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 30 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยง

อาเซียนตระหนักไข้เลือดออก ประกาศวันไข้เลือดออกอาเซียน

ในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกๆปีได้ถูกจัดให้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับไข้เด็งกี่ หรือโรคไข้เลือดออก และยังระดมทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน บุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค พร้อมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน ในการจัดการกับโรคนี้อย่างแท้จริง ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วย บรูไน ดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม

ปัจจุบันหลายประเทศในเอเชียและแปซิฟิกต่างก็ต้องเผชิญกับโรคร้ายนี้ จากการรายงานตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในปี 2557 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ยิ่งกว่านั้นแนวโน้มดังกล่าวยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศไทย และสิงคโปร์ ซึ่งไข้เลือดออกได้กลายเป็นโรคประจำท้องถิ่นของประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากทุกประเทศกำลังเข้าสู่ฤดูกาลการระบาดของโรค และยิ่งทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้น

ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เติบโตเร็วที่สุดชนิดหนึ่งในโลก โดยการติดเชื้อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งโลก ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเลือดออกทั่วโลกราว 50 – 100 ล้านคนต่อปี ในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกมีผู้ป่วยใน 31 ประเทศ จาก 37 ประเทศ และยังเป็นพื้นที่ที่มีการรายงานผู้ป่วยจากไข้เลือดออกตลอดช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

สำหรับประเทศไทยจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกตลอดปี 2558 พุ่งขึ้นสูงสุดเป็น 142,925 ราย โดยมีผู้เสียชีวิต 141 ราย จากทั่วทั้ง 77 จังหวัด และพบว่าจำนวนผู้ป่วยในปี 2015 มีอัตราสูงกว่าในปี 2014 ถึง 240 เปอร์เซ็นต์

จากการขยายตัวทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย พบจำนวนผู้ป่วย และการแพร่กระจายของโรคเพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุจากปัจจัยหลายประการ เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้น มีฝนตกหนักในแต่ละภูมิภาค จำนวนประชากรมีความหนาแน่นมากขึ้น มีการเดินทางของคนต่างชาติมากขึ้น รวมถึงมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งไข้เลือดออกนั้น ยังเป็นโรคที่ไม่มีวิธีการรักษาแบบเฉพาะ และยังไม่มีนวัตกรรมใดๆ ที่สามารถเข้าถึง และป้องกันตามชุมชนต่างๆได้

มากไปกว่านั้นเหมือนเรากำลังต่อสู้กับสงครามที่กำลังพ่ายแพ้ จากการขาดความตระหนักในหมู่คนไทย ที่ยังคงมีการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทิ้งขยะตามที่สาธารณะ และไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ยิ่งจะนำไปสู่การเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงมากขึ้นเรื่อยๆ

เคล็ดลับการป้องกันยุงลายเบื้องต้น :

  • วิธีหลีกเลี่ยงการถูกยุงลายกัด เช่น การใช้ยากันยุง กางมุ้งหรือติดมุ้งลวดในห้อง ใส่ชุดนอนแขนขายาว และใส่เสื้อผ้าสีอ่อนสำหรับการทำกิจกรรมนอกบ้าน ฯลฯ
  • มาตรการ 3 เก็บเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บแหล่งที่มีน้ำขัง) ซึ่งเป็นการป้องกัน-ควบคุมโรคที่เกิดจากยุง คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา
  • การกำจัดและควบคุมยุงลาย ด้วยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ