เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 30 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

ข่าวปี 2559

อ่านข่าวสารและเรื่องราวสัตว์รบกวนล่าสุดในประเทศไทย

ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา 97 ราย

ในครึ่งปีแรกของ 2559 กระทรวงสาธารณสุขของไทย พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา 97 ราย ใน 10 จังหวัด 16 อำเภอ 42 หมู่บ้าน

อ่านข่าวนี้ >

อาเซียนตระหนักไข้เลือดออก ประกาศวันไข้เลือดออกอาเซียน

ในวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี ถูกจัดให้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับไข้เด็งกี่ หรือโรคไข้เลือดออก

อ่านข่าวนี้ >

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ