สำรวจพื้นที่ฟรี ที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 30 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก คืออะไร?

ไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อ พบมากในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ สามารถพัฒนาเป็นไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อประมาณ 50 ล้านคนต่อปี โดย 500,000 คนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ที่มา WHO - องค์การอนามัยโลก)

ฤดูฝนในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงไข้เลือดออกสูง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ระยอง สมุทรสาคร นครปฐม และภูเก็ต

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 63,310 ราย อัตราป่วย 96.76 รายต่อประชากร 100,000 คน และมีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.10 โดยกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่า ในปี 2560 จะมีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้น 22-37% จากปี 2559 หรือประมาณ 80,000-100,000 ราย

อาการของโรคไข้เลือดออก

  • ไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันและต่อเนื่อง

  • ผื่นแดงขึ้นบนผิวหนัง

  • ปวดรุนแรงในกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อ ลูกตา และศีรษะ

  • เบื่ออาหาร อาเจียน และคลื่นไส้

  • เลือดกำเดาไหล เลือดออกที่เหงือก และตามผิวหนัง

การรักษาโรคไข้เลือดออก

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะ แต่มีวัคซีนไข้เลือดออกให้บริการทั้งในโรงพยาบาลรัฐเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 9,000-10,000 บาท สามารถป้องกันได้ 6 ปี ครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ ฉีดได้ในกลุ่มคนอายุ 9-45 ปี วิธีนี้เป็นการป้องกันสำหรับผู้ที่ยังไม่ติดโรคไข้เลือดออก หากติดเชื้อแล้ว หรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกควรไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม


ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ