บริการรมยาตู้คอนเทนเนอร์จากเร็นโทคิล

บริการรมยาเพื่อกำจัดแมลง

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 36 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

การรมยาตู้คอนเทนเนอร์

โดยทั่วไปแล้วการรมยาตู้คอนเทนเนอร์ ถือเป็นข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานสำหรับหลายประเทศ เพื่อควบคุมและให้แน่ใจว่าสัตว์รบกวนจากประเทศอื่นจะไม่เข้ามาระบาดและแพร่เชื้อโรค การรมยาตู้คอนเทนเนอร์มี 2 ประเภท ซึ่งแบ่งตามปริมาณของสินค้าที่จัดส่ง ดังนี้

การรมยาตู้คอนเทนเนอร์แบบบรรจุสินค้าเต็มตู้ (FCL)

การรมยาตู้คอนเทนเนอร์แบบบรรจุสินค้าเต็มตู้ (FCL) มักถูกดำเนินการสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ภายในประเทศ และนำเข้ามา โดยสินค้าจะถูกจัดเรียงอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ และจะถูกรมยาด้วยก๊าซตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนจะเปิดตู้เพื่อระบายอากาศ สุดท้ายประตูตู้คอนเทนเนอร์จะถูกปิดผนึกและได้รับอนุญาตให้ปล่อยตู้ออกจากพื้นที่

ใบรับรองการรมยาสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวจะถูกออกในภายหลัง เป็นไปตามมาตรฐานการรมยาโดยขึ้นอยู่กับแก๊สที่ใช้ในการทำบริการรมยา

การรมยาตู้คอนเทนเนอร์แบบบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้ (LCL)

การรมยาตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าไม่เต็มตู้ (LCL) นั้น สามารถทำได้ง่าย เพราะทำการรมยาเฉพาะสินค้า ไม่ได้รมยาทั้งตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้นภายในตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน จะมีสินค้าที่ถูกรมยาเรียบร้อยแล้วเดินทางไปยังปลายทางพร้อมกันกับรายการสินค้าอื่นๆ ที่เป็นของเจ้าของรายอื่น

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการรมยา จะเก็บสินค้าที่ถูกรมยาแล้วแยกจากสินค้าของผู้อื่น โดยปกติแล้วการรมยาจะดำเนินการที่หน้างาน ซึ่งมักอยู่ในสถานที่ของตัวแทนผู้ส่งสินค้า (Freight Forwarder)

ใบรับรองการรมยาสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวจะถูกออกในภายหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปลายทางของสินค้าและประเภทของสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ (WPM) เป็นไปตามมาตรฐานการรมยาโดยขึ้นอยู่กับแก๊สที่ใช้ในการทำบริการรมยา

ทำไมต้องเลือกเร็นโทคิล?

  • พนักงานมีใบอนุญาตเป็นผู้รมยา - ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการรมยาของเราได้รับใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร (DOA) และผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้คำแนะนำผู้ประกอบการ

  • สัญญาบริการ - เร็นโทคิลมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพผ่านรูปแบบบริการที่เราได้คิดค้น ตั้งแต่การรายงานผ่านระบบออนไลน์ไปจนถึงการสนับสนุนการตรวจสอบของลูกค้า (Audits)

  • มาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ - ผู้เชี่ยวชาญด้านการรมยาของเรามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ สำหรับการทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่างานจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัย

  • บริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย - เราสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่า

    ◦ มีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบสารเคมีที่ใช้รมยาว่าถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

    ◦ มีความปลอดภัย โดยจะต้องมีการระบายอากาศอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเปิดให้ใช้งานพื้นที่ดังกล่าว


ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการสำรวจฟรี

02 290 8500

คลิกกรอกแบบฟอร์ม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ