เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 36 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

สายพันธุ์แมลงวัน

ปัญหาแมลงวันพบได้ในบ้านและธุรกิจต่างๆ ของคุณ และอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าแมลงวันเป็นสัตว์พาหะนำโรค ตัวอย่างโรคที่เกิดจากแมลงวัน เช่น โรคบิด ท้องร่วง อหิวาตกโรค หรืออื่นๆ ซี่งมาจากสายพันธุ์ของแมลงวันที่ต่างกัน แมลงวันมีหลากหลายสายพันธุ์ และชอบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันตามลักษณะนิสัยและวงจรชีวิต

สำหรับวิธีการกำจัดแมลงวัน หากรู้จักขนาด พฤติกรรม ฤดูกาล และวัฏจักร หรือวงจรชีวิตของแมลงวันสายพันธุ์ต่างๆ จะช่วยให้สามารถเลือกวิธีการป้องกันและวิธีการกำจัดแมลงวันที่เหมาะสมได้

รู้หรือไม่? แมลงวันบ้านตัวเต็มวัยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 30 วัน ช่วงชีวิตของมันมี 4 ช่วง ได้แก่ ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

ติดต่อเรา

แมลงวันบ้าน (House Fly)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Musca domestica

แมลงวันบ้านเป็นตัวการหลักที่นำพาเชื้อโรคและระบาดได้ในทุกพื้นที่ พวกมันชอบอาหารทุกชนิด ทั้งอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์ เศษอาหาร และอุจจาระ การพบแมลงวันตัวเต็มวัยมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงกิจกรรมของแมลงวันและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อาจพบตัวอ่อนขณะคลานออกจากจุดผสมพันธุ์ เพื่อเติบโตต่อไปเป็นดักแด้

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 5–8 มม.
 • ช่วงอกสีเทามีแถบบางๆ 4 แถบ
 • ช่วงท้องสีเหลืองหรือน้ำตาลอมเหลือง มีขนปกคลุมทั่วตัวซึ่งใช้เป็นอวัยวะรับรส
 • ดวงตาซับซ้อน – ตาของมันมีเลนส์นับพันทำให้มองเห็นภาพได้ในมุมกว้าง
 • เส้นเลือดที่ 4 บนปีกมีลักษณะงอโค้งและปลายปีกเรียวแหลมเล็กน้อย
 • ตัวอ่อนมีสีขาว ลักษณะเรียวเล็กลงไปจนถึงฝั่งหัว มีช่องหายใจ 2 จุดบริเวณช่วงท้ายลำตัว ไม่มีขาและเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดยาว 12 มม.

วงจรชีวิต

แมลงวันบ้านเติบโตได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัย พวกมันผสมพันธุ์บนพืชผักเน่าเปื่อยที่มีความชื้น เช่น ในถังขยะที่เปิดอยู่ หรืออาหารสัตว์เลี้ยง

 • วางไข่ครั้งละ 120 ถึง 150 ใบ ฟักเป็นตัวได้ภายใน 8 – 72 ชั่วโมง
 • ตัวอ่อนแมลงวันบ้านใช้เวลา 3 – 60 วัน เพื่อเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
 • ดักแด้ใช้เวลา 3 – 28 วัน เพื่อเติบโตเต็มที่
 • ในที่ร่มสามารถพบแมลงวันบ้านได้ตามผนัง พื้น หรือเพดาน ส่วนที่กลางแจ้ง พบแมลงวันได้ตามต้นไม้ บนพื้น รั้ว กองปุ๋ยหมัก และถังขยะ

ตอนกลางคืนพวกมันชอบอาศัยอยู่บริเวณแหล่งอาหารที่สูงประมาณ 5 ถึง 15 ฟุตเหนือพื้นดิน

แมลงวันหัวเขียว (Bluebottle Fly)

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Calliphora vomitoria)

มักพบแมลงวันหัวเขียวบริเวณถังขยะ แมลงเหล่านี้ชอบกินอุจจาระสัตว์และซากสัตว์ที่ตายแล้ว จึงถือเป็นพาหะนำโรค

ชื่อของแมลงวันหัวเขียวตั้งตามสีเหลือบเขียวของมัน ซึ่งมีลักษณะคล้ายแก้วสี

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 1/4 - 1/2 นิ้ว
 • มีสีเขียวเมทัลลิค
 • ตัวอ่อน — ลักษณะเหมือนแมลงวันบ้าน แต่ต่างกันที่ขนาด ตัวเต็มวัยมีขนาด 3/4 นิ้ว โดยใช้เวลา 7 – 12 วัน ในการพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย

วงจรชีวิต

 • ใช้เวลาฟักไข่ 0 – 18 ชั่วโมง (การพัฒนาบางส่วนอาจเกิดขึ้นในเพศเมีย)
 • ส่วนใหญ่ผสมพันธุ์ในเนื้อสัตว์หรือชีส
 • มักพบบนซากหนู นกตาย และอื่นๆ

แมลงวันผลไม้/แมลงหวี่ (Fruit Fly)

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Drosophila species)

แมลงหวี่ หรือ แมลงวันผลไม้ มักพบบริเวณผลไม้หรือกากของเสียเน่าบูดในผับ สวนผลไม้ แปลงผัก และโรงเบียร์

ลักษณะทางกายภาพ

 • ขนาดยาว 3 มม.
 • สีน้ำตาลแกมเหลือง หรือสีด่าง
 • ตาสีแดงสด
 • ช่วงท้องห้อยลงขณะบิน และบินได้ช้า
 • มักบินโฉบไปมา

วงจรชีวิต

 • ผสมพันธุ์ในผลไม้เน่าเสีย ท่อน้ำทิ้งสกปรก หรือแม้แต่อุปกรณ์ทำความสะอาด
 • ใช้เวลา 7–30 วัน เพื่อพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย
 • ตัวเต็มวัยมีอายุอยู่ได้ 2–9 สัปดาห์
 • แมลงวันผลไม้ หรือ แมลงหวี่ สามารถพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้ภายในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ หากอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

แมลงวันคอกสัตว์/เหลือบ (Horse Fly)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Family tabanidae

เหลือบม้าเป็นแมลงรบกวนปศุสัตว์โดยเฉพาะ ปศุสัตว์บางชนิดถ้าถูกเหลือบม้าเพศเมียกัด จะทำให้มีอัตราการเพิ่มของน้ำหนักน้อย

เหลือบม้าเพศผู้กินเกสรและน้ำหวานเป็นหลัก และมักออกมาในช่วงกลางวัน

หากถูกเหลือบม้ากัดจะรู้สึกเจ็บปวด เพราะอวัยวะส่วนปากของมันมีชิ้นส่วนเหมือนมีดเล่มจิ๋วเพื่อเฉือนเข้าไปในผิวหนัง

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวได้ถึง 25 มม.
 • มีสีดำหรือน้ำตาลเข้ม และตาสีเขียวหรือดำ
 • ตัวผู้มีตาติดกัน ซึ่งแตกต่างจากตัวเมียที่มีตาห่างกันชัดเจน
 • เมื่อถูกเหลือบม้ากัดจะรู้สึกเจ็บปวดมาก

วงจรชีวิต

 • การผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นบนอากาศและเสร็จสิ้นบนพื้นดิน ตัวเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มพร้อมหลั่งสารเคลือบเงาหรือขุ่นเพื่อกันน้ำ
 • จะวางไข่จำนวนตั้งแต่ 100 ถึง 1,000 ใบ บนพื้นผิวที่ยื่นออกไปในน้ำหรือพื้นเปียก ซึ่งเหมาะสมสำหรับการพัฒนาของตัวอ่อน โดยใช้เวลาฟักไข่ 5–7 วัน
 • ตัวอ่อนเติบโตในช่วงฤดูหนาว และพัฒนาเป็นดักแด้ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือต้นฤดูร้อน
 • ช่วงชีวิตตัวเต็มวัยยาวนาน 30 ถึง 60 วัน

แมลงหวี่ขน (Drain Fly)

(ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Psychodidae)

แมลงหวี่ขน มักพบบริเวณท่อน้ำเสีย โดยตัวอ่อนจะกินกากตะกอนที่ตกค้างเป็นอาหาร รู้จักกันในหลายชื่อ เช่น แมลงหวี่ขน แมลงห้องน้ำ และแมลงท่อ เป็นต้น

ลักษณะทางกายภาพ

 • ขนาดยาว 2 มม.
 • มีสีแทน แต่อาจดูเหมือนสีเทา
 • ปีกปกคลุมด้วยขนหนาแน่น และจะทำปีกรูปร่างเหมือนเต๊นท์เมื่อต้องการพัก

วงจรชีวิต

 • ใช้เวลาฟักไข่ 1–6 วัน
 • ตัวอ่อนใช้เวลา 10–50 วัน ในการพัฒนา
 • ดักแด้ใช้เวลา 1–3 วัน ในการพัฒนา

ริ้นฝอยทราย (Sand Fly)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Spiriverpa Lunulata

ริ้นฝอยทรายตัวเต็มวัยมักพบระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน อาศัยอยู่บริเวณทรายริมฝั่งแม่น้ำที่ไม่มีร่มเงาไม้

เพศเมียชอบวางไข่บนดินชื้นหรือในน้ำ

ริ้นฝอยทราย

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัย — ขนาดยาว 10–11 มม.
 • ตัวสีเทาอ่อน
 • ตาสีน้ำตาลบรอนซ์
 • ขาสีน้ำตาลแดงเข้ม

วงจรชีวิต

 • ตัวอ่อนอาจใช้เวลาถึงสองปีเพื่อพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย โดยอาศัยอยู่ในทรายร่วน
 • ในระยะดักแด้ ตัวอ่อนจะขดเป็นรูปตัวยูประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์

แมลงวันหลังลาย (Flesh Fly)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Family - Sarcophagidae

แมลงวันหลังลาย

ลักษณะทางกายภาพ

 • ขนาดยาว 6-14 มม.
 • อกมีสีเทาอ่อน และมีแถบตามแนวยาวสามแถบ
 • ท้องมีสีเทาอ่อน และมีลายแผ่นสีดำเป็นจุดๆ คล้ายตารางหมากรุก

วงจรชีวิต

 • วงจรชีวิตยาวนาน 2-4 สัปดาห์
 • ตัวเมียปล่อยตัวอ่อนไว้บนแหล่งอาหาร (เป็นไปได้ตั้งแต่เนื้อหรือปลาเน่า มูลสัตว์ หรือในถังขยะ)
 • ตัวอ่อนกินอาหารเพียงไม่กี่วัน และจะออกจากแหล่งอาหารนั้นเพื่อพัฒนาเป็นดักแด้ในพื้นที่แห้งบริเวณนั้น

พฤติกรรม

 • พวกมันชอบขยะเน่าเปื่อย มูลสัตว์ และอาหารมนุษย์ จึงทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

ติดต่อเรา