แมลงกินผ้า/ด้วงผ้า

สำรวจพื้นที่ฟรี ที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 36 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

บริการกำจัดแมลงกินผ้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงกินผ้า

ผู้เชี่ยวชาญของเร็นโทคิลได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ มีความรู้เกี่ยวกับนิสัยและวงจรชีวิตของแมลงกินผ้าอย่างมืออาชีพ การปฏิบัติตามแนวทาง PEST เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้มอบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ

Partnership (เป็นพันธมิตร) – สิ่งที่สำคัญคือ ความร่วมมือกันระหว่างเร็นโทคิลกับลูกค้า ในการรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ เพื่อกำจัดสัตว์รบกวนที่ยั่งยืน

Education and Exclusion (ให้ความรู้ และอุดช่องป้องกัน) – ให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การกำจัดเศษอาหารและของเหลว รวมถึงการปิดทางเข้าออกของแมลงและสัตว์รบกวน เช่น รอยร้าวหรือรอยแยกบนกำแพง

Sanitation (5ส.) – การกำจัดขยะที่เหมาะสม และการทำ 5ส.ที่ดีสามารถช่วยลดการระบาดได้

Treatment (วิธีการกำจัด-ควบคุม) – การใช้วิธีในการกำจัดแมลงกินผ้าที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และระดับการระบาด

ทำไมต้องเลือกเร็นโทคิล?

  • พนักงานบริการมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม - พนักงานบริการของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานตามวิธีการใช้สารกำจัดสัตว์รบกวนที่ระบุบนฉลากของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อการป้องกันการระบาดของสัตว์รบกวนตามจุดเสี่ยงต่างๆ

  • ผู้เชี่ยวชาญ - เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงและสัตว์รบกวน ซึ่งได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้เฉพาะด้าน เป็นปัจจุบันและทันสมัย

  • โปรแกรมการกำจัด-ควบคุมโดยเฉพาะ - ความรู้แบบบูรณาการที่เรามี ทำให้เราสามารถให้บริการอย่างตรงจุด เพื่อกำจัดแมลงกินผ้าออกไปจากสถานที่ของคุณ

  • การประเมินความเสี่ยงหน้างาน - เราดำเนินงานตามระเบียบการควบคุมแมลงและสัตว์รบกวนตามแนวทางที่เร็นโทคิลกำหนด เพื่อให้การกำจัดแมลงในสถานที่ของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัย

ต้องการบริการมืออาชีพช่วยแก้ปัญหาแมลงกินผ้าใช่หรือไม่? โทรหาเร็นโทคิลวันนี้ที่เบอร์ 02 290 8500 หรือ 1800 225 226 (โทรฟรี) เพื่อบ้านและธุรกิจของคุณ หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์


ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ