เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 36 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

สายพันธุ์มด

มด เป็นแมลงในวงศ์ Formicidae จัดอยู่ในอันดับ Hymenoptera เป็นหนึ่งในแมลงสังคม (Eusocial insect) ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันเป็นกลุ่ม (Colony) จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบว่ามีการระบาดของมดมากกว่าหนึ่งตัวทุกครั้งไป

ในแต่ละอาณาจักรของมดจะมีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งประกอบไปด้วย มดราชินี มดเพศผู้ มดงาน มดทหาร และมดกรรมกร

มดบางสายพันธุ์อยู่ในอาณาจักรที่มีราชินีตัวเดียว ในขณะที่อีกหลายสายพันธุ์มีมดราชินีหลายตัว ถึงแม้จะมีมดประมาณ 16 สายพันธุ์ที่รู้จักกันดี แต่เรามักพบเพียงไม่กี่สายพันธุ์ในประเทศไทย ดังนี้

ติดต่อเรา

มดดำ (Black House Ant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Ochetellus

ลักษณะทางกายภาพ

 • มีสีดำเงา
 • ยาว 2.5-3 มม.
คลิกอ่านวงจรชีวิตและพฤติกรรม

วงจรชีวิต

 • ตัวอ่อนเมื่อออกจากไข่จะมีลักษณะเหมือนหนอนสีขาว ส่วนหัวเรียวเล็ก และจะถูกเลี้ยงโดยมดตัวเต็มวัย
 • ต่อมาตัวอ่อนจะกลายเป็นดักแด้สีขาวขุ่น ลักษณะคล้ายมดตัวเต็มวัย บางครั้งอาจมีเปลือกเหมือนรังไหมห่อหุ้มอยู่
 • ร่างกายของมดตัวเต็มวัยแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง
 • ระยะเวลาตั้งแต่เป็นไข่จนโตเต็มวัยใช้เวลาตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายพันธุ์ของมด อุณหภูมิ และความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร
 • ไข่ที่ได้รับการผสมจะกลายเป็นมดตัวเมีย ส่วนไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจะกลายเป็นมดตัวผู้

พฤติกรรม

 • มดดำถือเป็นตัวสร้างความรำคาญ แล้วยังมีพฤติกรรมคุ้ยหาอาหารในครัว กองขยะ มูลสุนัข ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น เชื้อซาลโมเนลลา

มดคันไฟ (Fire Ant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Solenopsis spp

ลักษณะทางกายภาพ

 • มดราชินีมีขนาดยาว 5/8 นิ้ว
 • มดงานมีขนาดยาว 1/8 - 1/4 นิ้ว
 • ส่วนหัวและตัวมีสีน้ำตาลแกมทองแดง และส่วนท้องจะสีเข้มกว่าส่วนอื่น
 • ลักษณะเด่น คือ มดราชินีจะมีหนวดแยกเป็นสองส่วน
คลิกอ่านวงจรชีวิตและพฤติกรรม

วงจรชีวิต

 • หลังจากออกจากรังและผสมพันธุ์แล้ว มดราชินีจะหาบริเวณที่เหมาะสมในการวางไข่ มดราชินีจะวางไข่ได้ถึง 125 ใบในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ
 • ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนภายใน 8-10 วัน และอยู่ในระยะดักแด้ประมาณ 9-16 วัน
 • มดราชินีจะให้ตัวอ่อนกินของเหลวจากต่อมน้ำลายและกล้ามเนื้อปีกที่หลุดออก จนกว่ามดงานตัวแรกจะเกิดขึ้น หลังจากตัวอ่อนลอกคราบออกมาเป็นมดงาน มดราชินีก็จะกลับไปทำหน้าที่วางไข่อีกครั้ง โดยสามารถวางไข่ได้มากถึง 1,500 ใบต่อวัน มดงานจะทำหน้าที่ดูแลตัวอ่อน สร้างรัง และหาอาหาร
 • มดตัวผู้ที่ผสมพันธุ์ได้จะถูกผลิตในฤดูกาลต่อมา

พฤติกรรม

 • อาหารของมดงานประกอบด้วย ซากสัตว์ที่ตายแล้ว เช่น ซากแมลง ไส้เดือน และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มดงานยังทำหน้าที่เก็บน้ำหวานจากดอกไม้ อาหารรสหวาน โปรตีน และไขมันอีกด้วย
 • ที่ตั้งของรังมดอาจเป็นเนินดินสูงไม่เกิน 40 ซม. หรือตั้งอยู่ติดกับวัตถุบนดิน เช่น ท่อนไม้
 • พวกมันจะโต้ตอบอย่างรุนแรงหากรังมันถูกรบกวน โดยจะกัดต่อยให้เกิดความเจ็บปวด และเกิดตุ่มหนองภายใน 48 ชั่วโมงต่อมา
 • มดเหล่านี้เป็นสัตว์รบกวนต่อการเกษตรและชุมชนเมือง โดยทำลายพืชผลทางการเกษตรและรบกวนที่พักอาศัยทั้งภายนอกและภายใน

มดน้ำตาล (Ghost Ant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tapinoma melanocephalum

ลักษณะทางกายภาพ

 • ส่วนท้องและขามีสีอ่อน/โปร่งแสง
 • ขนาดยาว 16 มม.
คลิกอ่านวงจรชีวิตและพฤติกรรม

วงจรชีวิต

 • มีการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องภายในอาณาจักร

พฤติกรรม

 • การกินอาหาร – ในอาคาร: สารรสหวานและไขมัน / นอกอาคาร: แมลงที่ผลิตน้ำหวาน
 • การทำรัง – ในอาคาร: พื้นที่ขนาดเล็ก ช่องว่างบนผนัง / นอกอาคาร: ในกระถางดอกไม้ ใต้วัตถุบนพื้นดิน ช่องใต้เปลือกไม้
 • สถานที่ - ชอบพื้นที่ความชื้นสูง อาจพบได้ในครัวหรือในห้องน้ำ
 • ในหนึ่งอาณาจักรอาจมีหลายรัง

มดเหม็น (Odorous House Ant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tapinoma sessile

ลักษณะทางกายภาพ

 • มีสีน้ำตาล หรือ ดำ
 • ขนาดยาว 1/16 ถึง 1/8 นิ้ว
 • หนวดมี 12 ปล้องและไม่มีติ่งที่ปลายหนวด
 • มี 6 ขา
คลิกอ่านวงจรชีวิตและพฤติกรรม

วงจรชีวิต

 • ใช้เวลา 34-38 วัน ในการเติบโตเป็นตัวเต็มวัย
 • โดยปกติมีอายุอยู่ได้หลายปี

พฤติกรรม

 • การกินอาหาร - กินอาหารในครัวเรือนเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะอาหารที่มีรสหวาน เช่น ของหวาน และผลไม้จำพวกเมล่อน และยังกินอาหารสัตว์เลี้ยงอีกด้วย
 • สถานที่ - มดเหม็นชอบความชื้น ในบริเวณที่ร้อนและแห้ง อาจพบรังในต้นไม้ภายในบ้านหรือแม้กระทั่งฝาชักโครก
 • กลิ่น - เมื่อถูกบี้จะมีกลิ่นคล้ายมะพร้าว
 • อาณาจักร - มีจำนวนตั้งแต่ 100 - 10,000 ตัว

มดละเอียด (Pharaoh's Ant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Monomorium pharaonis

มดละเอียด มดเหม็น

ลักษณะทางกายภาพ

 • มดงานมีขนาดยาว 1.5 - 2 มม. มีสีน้ำตาลแกมเหลือง และส่วนท้องสีน้ำตาล
 • ตัวผู้ยาว 3 มม. มีสีดำ และมีปีก
 • มดราชินียาว 3.5 - 6 มม. มีสีแดงเข้มและมีปีก
 • มีตาสีดำ และปลายหนวดแบ่งเป็น 2 ส่วน
คลิกอ่านวงจรชีวิตและพฤติกรรม

วงจรชีวิต

 • มีมดราชินีหลายตัวในหนึ่งอาณาจักร
 • การอพยพเพื่อสร้างอาณาจักรใหม่เกิดขึ้นช่วงใดก็ได้ของปี
 • ตัวเต็มวัยที่มีปีกแทบจะไม่บิน จึงพบเห็นพวกมันบินได้ยากมาก และปีกจะหลุดออกหลังจากผสมพันธุ์

พฤติกรรม

 • พวกมันสร้างช่องทางเดินไว้เป็นอย่างดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความร้อน โดยชอบกินอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ ไขมัน เลือด และแมลงที่ตายแล้ว ฯลฯ
 • การอพยพ — มักสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นเมื่อรังถูกรบกวน เช่น ถูกรบกวนจากการกำจัดด้วยยาฆ่าแมลง
 • มดราชินีแต่ละตัวจะผลิตไข่ได้ถึง 3,500 ฟองตลอดช่วงอายุของมัน
 • ที่ตั้งของรัง — ตั้งอยู่บริเวณโพรงในอาคารที่มีความร้อน มักพบในโรงพยาบาล ในอาณาจักรมีจำนวนมดตั้งแต่ไม่กี่ร้อยตัวไปจนถึง 300,000 ตัว

มดช่างไม้ (Carpenter Ant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Camponotus pennsylvanicus

ลักษณะทางกายภาพ

 • มดงานขนาดยาว 1/4 นิ้ว
 • มดราชินีขนาดยาว 1/2 นิ้ว
 • ส่วนมากมีสีดำ แต่ก็มีที่เป็นสีแดงดำเช่นกัน
 • มี 6 ขา
คลิกอ่านวงจรชีวิตและพฤติกรรม

วงจรชีวิต

 • ใช้เวลา 3 - 6 ปี ในการสร้างอาณาจักรขนาดใหญ่และมั่นคง
 • ตั้งแต่เป็นไข่ถึงโตเต็มวัยใช้เวลาประมาณ 6 - 12 สัปดาห์

พฤติกรรม

 • สถานที่ - พบทั้งในไม้ชื้นและไม้แห้ง แต่จะชอบความชื้นมากกว่า
 • ภายใน - เจาะโพรงทำรังอยู่ในไม้พื้นผิวเรียบ
 • ภายนอก - เจาะบางส่วนของต้นไม้เพื่อทำรัง
 • การพบเห็น - ออกหาอาหารในตอนกลางคืนเป็นหลัก แต่ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนก็ออกหาอาหารในตอนกลางวันเช่นกัน สัญญาณบ่งชี้ ได้แก่ ขี้เลื่อย ไม้เปียก หรือเสียงแปลกๆ ที่ดังมาจากผนัง
 • การกินอาหาร - อาหารหลัก คือ น้ำหวานจากดอกไม้ สารคัดหลั่งจากพืช น้ำผลไม้ และซากแมลง แต่พวกมันไม่กินไม้ กรณีที่อยู่ในบ้าน พวกมันชอบวัตถุที่มีความหวาน ไขมัน และเนื้อสัตว์
 • การสัมผัส - ไม่ค่อยออกมาสัมผัสกับผู้คน ถ้าพบมนุษย์จะพยายามหนี และไม่สามารถกัดต่อยได้

มดน้ำผึ้ง (Crazy Ant)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Paratrechina longicornis

มดน้ำผึ้ง มดฮันนี่พอต มดน้ำตาล

ลักษณะทางกายภาพ

 • มีสีน้ำตาลเข้ม
 • ขนาดยาว 2.5 – 3.3 มม.
 • มี 6 ขา
 • หนวดมี 12 ปล้องและไม่มีติ่งที่ปลายหนวด
คลิกอ่านวงจรชีวิตและพฤติกรรม

วงจรชีวิต

 • มีมดราชินีหลายตัวในหนึ่งอาณาจักร
 • ในอาณาจักรมีประชากรจำนวนมาก
 • ช่วงเย็นในวันที่อากาศชื้นและอบอุ่น มดตัวผู้จำนวนมากจะออกมารวมตัวกันอยู่นอกรังอย่างหนาแน่น

พฤติกรรม

 • การทำรัง – ทำรังในสถานที่หลายรูปแบบ ทั้งในที่แห้งและที่ชื้น
 • การกินอาหาร – กินทั้งพืช สัตว์ เมล็ดพืช สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ตายแล้ว สารคัดหลั่งจากพืช ผลไม้ และเศษขยะจากครัวเรือน
 • สามารถรุกรานที่อยู่อาศัยและเอาชนะมดสายพันธุ์อื่นได้