Termite Control

การแก้ปัญหาปลวก

ทำไมต้องเร็นโทคิล?

Termite Solution_1

การแก้ปัญหาปลวกด้วยตัวคุณเอง (DIY) เป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น เพราะในครั้งแรกที่คุณลงมือกำจัดปลวกด้วยตัวคุณเอง คุณจะเห็นว่าปลวกหายไปจากพื้นที่นั้น แต่ในความเป็นจริง มันเป็นเพียงแค่การไล่ปลวกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น จนกระทั่งปลวกระบาดทั่วบ้าน ทำให้คุณสูญเงินโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าปัญหาปลวกจะหมดไปจากบ้านและพื้นที่ธุรกิจคุณ

เร็นโทคิลมีพนักงานบริการและนักวิชาการภาคสนามที่มีความเข้าใจในลักษณะทางชีววิทยา การดำรงชีวิต และพฤติกรรมการกินของปลวก รวมทั้งเข้าใจในองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในพื้นที่บริการ โครงสร้างตัวอาคาร และลักษณะเฉพาะของดิน เป็นต้น

พร้อมด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับการตรวจสอบปลวกเบื้องต้น โดยการใช้เครื่องตรวจปลวกด้วยเรดาร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังไม่กระทบต่อกิจกรรมของปลวก

เร็นโทคิลพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและการบริการที่เต็มรูปแบบ ด้วยวิธีการป้องกัน-กำจัดปลวกอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบ้านและธุรกิจของคุณคือการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ วางใจให้เร็นโทคิลเป็นผู้ช่วยกำจัดปัญหาปลวกคุมคามในบ้านและพื้นที่ธุรกิจของคุณ

ปกป้องบ้าน ครอบครัว และธุรกิจของคุณจากปลวก

???????????????????????? | ????????? ?????????

จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี บริษัทกำจัดปลวกเร็นโทคิลได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าบ้านหรือลูกค้าธุรกิจสำหรับการบริการป้องกัน-กำจัดปลวก เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการป้องกัน-กำจัดปลวกที่สร้างความพึงพอใจ และตอบสนองบริการให้กับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อม คน สัตว์ สิ่งของ และพื้นที่ที่ต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยพนักงานบริการที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และผ่านการฝึกอบรม จึงมั่นใจได้ว่าปัญหาปลวกที่ระบาดในบ้านหรือพื้นที่ธุรกิจคุณ จะถูกดำเนินการกำจัดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนแรกในการบริการป้องกัน-กำจัดปลวก คือ การสำรวจสถานที่ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ซึ่งเป็นการเข้าสำรวจสถานที่อย่างละเอียด เพื่อหาช่องทางจากการระบาดของปลวก เช่น ขี้ดิน ทางเดินปลวก ชิ้นส่วนร่างกายของแมลงเม่า ความเสียหายที่เกิดจากการกัดกินของปลวก จากนั้นจะดำเนินการกำจัดปลวกต่อไปดังนี้  

วิธีการป้องกัน-กำจัดปลวกโดยเร็นโทคิล

  • ระบบเหยื่อกำจัดปลวกแบบตายทั้งรัง (RCEP) – การป้องกันปลวกแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ไม่ใช่สารเคมี) โดยการใช้เหยื่อที่มีสารออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับปลวกเท่านั้น (กลุ่มยับยั้งการเจริญเติบโตของปลวก) ส่งผลให้ปลวกถูกกำจัดแบบตายทั้งรังในที่สุด พร้อมติดตั้งสถานีตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของปลวก รายละเอียดเพิ่มเติม
  • บริการป้องกัน-กำจัดปลวกก่อนการก่อสร้าง (Pre-construction)
    • ระบบป้องกัน-กำจัดปลวกโดยการวางท่อ (RTGS) – สำหรับการควบคุมและกำจัดปลวก โดยการวางท่อตามแนวคานคอดินที่ติดกับพื้น และรอบโครงสร้างอาคารก่อนการก่อสร้าง พร้อมราดสารเคมีกำจัดปลวกลงบนผิวดิน รายละเอียดเพิ่มเติม
    • ระบบราดสารเคมีป้องกัน-กำจัดปลวกใต้ดิน (RST) – สำหรับป้องกันความเสียหายจากใต้อาคารและโครงสร้างที่เกิดจากการระบาดของปลวกใต้ดิน ซึ่งระบบบำบัดดินนี้จะถูกดำเนินก่อนการก่อสร้างอาคาร โดยการใช้สเปรย์ไฮดรอลิกกับสารเคมีกำจัดปลวกแบบน้ำ ก่อนการเทพื้นด้วยคอนกรีต รายละเอียดเพิ่มเติม
  • บริการป้องกัน-กำจัดปลวกหลังการก่อสร้าง (Post-construction)
    • ระบบป้องกัน-กำจัดปลวกด้วยการเจาะพื้นผิวเพื่ออัดสารเคมีลงดิน (RTAM) – สำหรับการลดความเสี่ยงจากการบุกรุกของปลวก โดยการเจาะพื้นผิวบริเวณจุดเสี่ยง และอัดสารเคมีกำจัดปลวกลงดิน รายละเอียดเพิ่มเติม

แพคเกจบริการตรวจสอบเบื้องต้น: เครื่องตรวจปลวกด้วยเรดาร์

Termite Solution_4

กลุ่มลูกค้าบ้าน

สำรวจสถานที่ฟรี

0-2290-8500

หรือ 1800-225226

จันทร์ – ศุกร์
7.30 – 17.00

ส่งข้อความตลอด 24 ชม