Pest Guides

หนูบ้าน หนูท่อ และสัตว์ที่ใช้ฟันแทะ

เพียงแค่เรื่องของหนูท่อและหนูบ้านเพียงเล็กน้อยนั้นพอที่จะส่งผ่านอาการตัวสั่นลงไปถึงกระดูกสันหลังคุณหรือไม่? มีประเภทของสัตว์ที่ใช้ฟันแทะที่คุณไม่ต้องการที่จะเห็นพวกมันอยู่รอบๆสถานที่ – แต่ทว่าตัวการสำคัญสามตัวคือ หนูท่อสีดำ หนูท่อสีน้ำตาล และหนูบ้าน ค้นหาให้มากขึ้นเกี่ยวกับหนูท่อและหนูบ้านด้านล่างต่อไปนี้