เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 30 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยง

สายพันธุ์ยุง

เป็นที่ทราบกันดีว่ายุงเป็นพาหะของโรคที่แพร่ผ่านแมลง เช่น เดงกี่ ไข้เลือดออก และมาลาเรีย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงจรชีวิตและพฤติกรรมของแมลงกินเลือดเหล่านี้ที่มักพบในประเทศไทย

ยุงลาย (Aedes Mosquitoes)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Aedes Aegypti

ยุงลายบ้านออกกัดมากที่สุดในช่วงของวันที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแสงสูง (หลังอาทิตย์ตกและก่อนอาทิตย์ขึ้น)

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยมีสีดำและลายสีขาว
 • ตัวอ่อนจะทำมุม 45 องศาจากผิวน้ำ
 • ไข่ยุงมีสีดำ รูปร่างเหมือนลูกรักบี้

วงจรชีวิต

 • ระยะไข่ใช้เวลา 6 – 8 วัน
 • มีการเปลี่ยนแปลงสี่ขั้น – ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

พฤติกรรม

 • ที่อยู่ – ในภาชนะ โดยเฉพาะภาชนะที่มนุษย์สร้างที่มีน้ำสะอาดอยู่
 • ชอบสีเข้ม เช่น ดำและแดง
 • บินได้ระยะใกล้ๆ (50 – 100 เมตร)

ยุงก้นปล่อง (Anopheles Mosquito)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Anopheles SPP.

ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัย – มีลายสีอ่อนและเข้มบนปีก และทำมุม 45 องศากับพื้นผิว
 • ตัวอ่อนอาศัยราบไปกับผิวน้ำ
 • ไข่มีขนาดยาวประมาณ 1 มม.และลอยตะแคง

วงจรชีวิต

 • ระยะไข่ใช้เวลา 6 – 10 วัน
 • มีการพัฒนา 4 ขั้น – ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

พฤติกรรม

 • ที่อยู่ – ชอบน้ำสะอาดปราศจากมลพิษ
 • เวลากัด – กัดตอนกลางคืนและพักอาศัยในร่มหรือภายนอก (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์)
 • ชอบสีเข้ม
 • ตัวเมียที่ได้กินเลือดหนึ่งมื้อสามารถวางไข่ได้ 50 – 150 ใบ

ยุงรำคาญ (Culex Mosquito)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Culex spp. 

ยุงรำคาญ เป็นแมลงสาเหตุหลักของโรคไข้สมองอักเสบ

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัย – อก ขา และเส้นเลือดบนปีกมักปกคลุมด้วยเกล็ดสีน้ำตาล สีคล้ำ ส่วนปลายของท้องทู่
 • ตัวอ่อนทำมุม 45 องศากับผิวน้ำ
 • ไข่เป็นสีน้ำตาล รูปร่างยาวทรงกระบอก อยู่แนวตั้งเหนือผิวน้ำติดกันเป็นแพประมาณ 300 ใบ แพมักมีขนาดยาว 3 – 4 มม. และกว้าง 2 – 3 มม.

วงจรชีวิต

 • ระยะไข่ใช้เวลา 6 – 10 วัน
 • มีการพัฒนา 4 ขั้น – ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

พฤติกรรม

 • ที่อยู่ – มักขยายพันธุ์บนน้ำนิ่งเสียและในท่อ
 • เวลากัด – กัดตอนกลางคืนและมักอาศัยในร่มก่อนหรือหลังกินเลือด บางครั้งอาจอาศัยภายนอก
 • ชอบสีเข้ม
 • บินได้ไกล

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ