ยุง

สำรวจพื้นที่ฟรี ที่เบอร์ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 30 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยง

โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

ทุกปีมีคนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคที่ยุงเป็นพาหะ และมีผู้คนหลายร้อยล้านคนที่มีความทุกข์ และเจ็บป่วยด้วยโรคที่ยุงเป็นพาหะ

คุณทราบหรือไม่ว่า ยุงถูกอ้างว่า เป็นนักฆ่าที่อันตรายที่สุดในโลก เนื่องจากทำให้มนุษย์เสียชีวิตมากกว่าฉลาม หรืองูเสียอีก

โรคที่ยุงเป็นพาหะ ที่มักพบในประเทศไทย มีดังนี้

  • ไข้เลือดออก หรือ ไข้เดงกี่ - มียุงลายเป็นพาหะ ไข้เลือดออกมักพบในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น ตามชุมชนเมืองหรือกึ่งเมือง ซึ่งมีกิจกรรมของมนุษย์ และยุงหนาแน่น

  • การติดเชื้อไวรัสซิกา - เป็นโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่มียุงเป็นพาหะ และพบเป็นครั้งแรกใน rhesus monkey หรือลิงวอก โดยเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เหลืองในป่าที่ประเทศยูกันดาในปี ค.ศ.1947 (พ.ศ. 2490) ต่อมาจึงพบไวรัสซิกาในมนุษย์ในปี ค.ศ.1952 (พ.ศ. 2495) ในทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก

  • ไข้มาลาเรีย หรือ ไข้จับสั่น - มีสาเหตุจากปรสิตโปรโตซัวที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ มีคนประมาณ 3.2 พันล้านคน หรือประมาณครึ่งนึงของประชากรโลกมีความเสี่ยงเป็นโรคมาลาเรีย โดย 85% ของผู้ป่วยมาลาเรียในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มาจากแอฟริกาตอนใต้

  • โรคติดเชื้อไข้สมองอักเสบ (Japanese Encephalitis) - เป็นการติดเชื้อรุนแรงที่เกิดจากไวรัสเจอี (JE : Japanese Encephalitis) มักพบบริเวณเขตชนบทในเอเชีย การติดเชื้อเจอีส่วนใหญ่ไม่รุนแรง (มีไข้และปวดหัว) หรือไม่มีอาการปรากฎชัด แต่จะมีผู้ติดเชื้อประมาณ 1 ใน 250 รายที่อาจมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้

  • โรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya) - โรคชิคุนกุนย่า หรือ โรคไวรัสข้ออักเสบ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสติดต่อโดยยุงลาย จะมีอาการไข้สูงและมีอาการปวดข้อ ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อบวม หรือผื่นแดง โรคชิคุนกุนยา มักจะไม่เสียชีวิต แต่อาจรุนแรงจนถึงทำให้เกิดความพิการได้

เชื้อโรคจาก "ยุง" ติดต่อถึง "คน" ได้อย่างไร?

ยุงเป็นพาหะนำพาไวรัสและปรสิตตัวเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดโรคเหล่านี้ เมื่อยุงกัดคน หรือสัตว์ที่ติดเชื้อ มันจะนำพาไวรัสระหว่างที่มันดูดเลือด และสามารถส่งต่อเชื้อไวรัสไปสู่อีกคนหนึ่ง โดยการกัดเช่นเดียวกัน

การรักษาไข้เลือดออก

วัคซีนไข้เลือดออกอยู่ระหว่างการทดสอบ และยังไม่มีวิธีการรักษาไข้เลือดออกโดยเฉพาะ ปัจจุบันจึงเป็นการให้การรักษาอย่างเหมาะสม มักสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูงและมีอาการไข้เลือดออกรุนแรงได้ และควรพบแพทย์ทันทีเพื่อวินิจฉัยและรักษาหากคุณมีอาการไข้เลือดออก


ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ